fbpx

Managementul Comerțului 2.4 pentru Moldova

Managementul Comerțului 2.4 pentru Moldova

Managementul Comerțului 2.4 pentru Moldova

Configurația Trade Management 2.4 pentru Moldova este una dintre navele emblematice ale liniei de program 1C:Întreprindere 8. Această configurație are caracteristici avansate și vă permite să automatizați contabilitatea managerială și reglementată în organizațiile implicate în activități de tranzacționare.

Mai jos vom oferi un exemplu de linii de afaceri care pot fi automatizate folosind această configurație.

Managementul relatiilor cu clientii (CRM)

 • stocarea tuturor informațiilor de contact ale contrapărților, informații despre persoanele de contact, istoricul interacțiunii cu acestea,
 • contabilizarea contrapartidelor pe tipuri de relatii (client, furnizor, concurent), asocierea contrapartidelor pe motive arbitrare intr-un singur partener,
 • capacitatea de a înregistra și înregistra tranzacții cu clienții care gestionează procesul de vânzare, cu capacitatea de a evalua perspectivele tranzacției;
 • utilizarea acordurilor individuale și standard cu clienții cu stabilirea prețului, logisticii și alte condiții,
 • controlul conturilor de creanță ale contrapărților,
 • înregistrarea și procesarea reclamațiilor clienților,
 • clasificarea contrapartidelor dupa indicatori economici
 • evaluarea eficacității muncii managerilor cu clienții

Contabilitatea articolelor

 • Programul vă permite să păstrați o evidență detaliată a articolelor de inventar în funcție de caracteristici arbitrare, folosind seria, calitatea mărfurilor, diverse ambalaje și unități de măsură,
 • este disponibilă o clasificare arbitrară a cărții de referință a nomenclaturii pe diferite tipuri și segmente,
 • Este posibil să luați în considerare ambalajele returnabile.

Achiziții

 • contabilizarea achiziției de bunuri și materiale, servicii (inclusiv importuri) cu formarea tuturor formularelor tipărite necesare, contabilizarea declarațiilor vamale,
 • înregistrarea comenzilor către furnizor ca intenția organizației de a face o achiziție cu capacitatea de a urmări executarea acestei comenzi,
 • contabilizarea numelor nomenclatorului furnizorilor pentru a descărca automat documentele primite din fișierele Excel,
 • stocarea prețurilor furnizorilor cu posibilitatea de a compara cu prețurile altor furnizori într-un anumit articol din stoc,
 • contabilizarea discrepanțelor în primirea mărfurilor și materialelor cu datele furnizorului,
 • achiziții cu comisioane,
 • procesarea returnărilor către furnizor.

Vânzări

 • contabilizarea vânzării de bunuri și materiale către cumpărători angro și cu amănuntul, vânzarea de servicii cu formarea tuturor documentelor necesare (inclusiv vânzările la export),
 • înregistrarea comenzilor clienților ca intenție de cumpărare a cumpărătorului cu posibilitatea de a rezerva mărfurile în depozit pentru o anumită comandă și urmărirea executării comenzii,
 • formarea facturilor pentru plata si ofertele comerciale,
 • contabilizarea vânzărilor pe bază de comision,
 • ajustarea implementărilor, luarea în considerare a discrepanțelor cu datele cumpărătorului,
 • contabilizarea activității reprezentanților de vânzări,
 • utilizarea certificatelor cadou pentru vânzările cu amănuntul.

Managementul depozitului

 • contabilizarea operațiunilor de depozit de circulație a mărfurilor, detașare și ștergere (inclusiv pentru nevoi proprii) cu formarea formularelor de raportare necesare,
 • posibilitatea de a utiliza schema de ordine a fluxului de documente,
 • acceptare și expediere conform listelor de ambalare,
 • gestionarea livrarii de bunuri si materiale catre client,
 • contabilitate asamblarea/dezasamblarea bunurilor si materialelor,
 • utilizarea ordinelor de transfer, asamblare și eliminare,
 • Contabilitatea automată a nevoilor depozitului în pozițiile de articole cu capacitatea de a calcula mărfurile și materialele necesare în depozit,
 • tipărirea etichetelor de preț și a etichetelor conform șabloanelor arbitrare,
 • inventarul mărfurilor cu formarea tuturor documentelor electronice și tipărite necesare.

Departamentul Trezoreriei

 • contabilizarea cererilor de plată
 • formarea unui calendar de plăți,
 • introducerea de limite la cheltuirea fondurilor în contextul elementelor de mișcare, divizii și organizații,
 • suport pentru operațiuni de achiziție,
 • contabilizarea contractelor de împrumut și depozit,
 • intocmirea de rapoarte anticipate,
 • pregătirea numerarului și a documentelor bancare,
 • schimb cu un client-bancă (inclusiv utilizarea tehnologiei de schimb direct),
 • anulare, compensare a datoriilor.

Marketing

 • stocarea prețurilor produselor în mai multe tipuri de preț,
 • reduceri de vânzări manuale și automate,
 • segmentarea clienților și nomenclatura,
 • utilizarea cardurilor de fidelitate (reduceri),
 • contabilizarea articolelor vândute în comun,
 • desfasurarea activitatilor de marketing, sondaje
 • clasificarea mărfurilor pe categorii de produse, coeficienți de sezonalitate,
 • gestionarea colecțiilor de produse și a formatelor de magazine de vânzare cu amănuntul,
 • clasificarea mărfurilor după evaluările vânzărilor.

Planificare

 • planificarea vânzărilor, incl. după categoria de produse,
 • planificarea cumpărăturilor și asamblarea mărfurilor.

Rezultate financiare

 • contabilizarea altor venituri și cheltuieli,
 • determinarea rezultatului financiar pe domenii de activitate, divizii, grupe de setări financiar-contabile și grupe de contabilitate analitică a articolului,
 • formarea unui bilanţ de gestiune (un analog simplificat al celui contabil),
 • controlul și analiza eficacității indicatorilor țintă,
 • contabilitatea partidelor,
 • contabilizarea costului planificat și real al mărfurilor și materialelor.

Funcții de service

 • integrarea echipamentelor comerciale,
 • crearea de detalii arbitrare ale utilizatorului pentru directoare și documente ale sistemului, transmiterea acestor detalii în rapoarte și formulare standard,
 • atașarea fișierelor de format arbitrar la directoare și andocare polițiști,
 • clasificator de adrese, valute, țări, bănci,
 • verificarea contrapartidelor de catre serviciul online IFTS,
 • schimb de date cu alte configurații 1C, sisteme terțe, site-uri,
 • schimb de documente electronice cu contrapărțile și băncile.

Acum câteva cuvinte despre ceea ce nu este în această configurație:

 • Contabilitatea productiei
 • coordonarea documentelor (disponibilă numai în cazul integrării cu o configurație separată 1C: Document Management),
 • intocmirea situatiilor financiare,
 • evidența personalului, statul de plată.